اعضای تیم

مهندس علی شیرودی

مدير عامل


مدير عامل فوق ليسانس مهندسي متالورژي با گرايش انتخاب و شناسايي مواد از دانشگاه صنعتي اميركبير ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه صنعتي اميركبير
بیشتر بخوانید


مهندس ارسطو دوست

مدير تامين


مدير تامين فوق لیسانس مهندسی متالورژی با گرایش انتخاب و شناسایی مواد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر لیسانس مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بیشتر بخوانید


مهندس فرهاد رستم نژاد

مدير اجرايي


  فوق ليسانس مكانيك از دانشگاه شريف ليسانس مكانيك از دانشگاه اميركبير
بیشتر بخوانید


مهندس شهریار حامدی

کارشناس فروش


کارشناس فروش لیسانس مهندسی عمران سازه
بیشتر بخوانید


مهندس امیر شیرودی

مدير فروش


مدير فروش ليسانس مهندسي مكانيك
بیشتر بخوانید


تکتم زاهدی

كارشناس بازرگاني


كارشناس بازرگاني و لوجستیک ليسانس روانشناسي از دانشگاه علامه طباطبائي
بیشتر بخوانید


مهندس پریسا طهرانیان

كارشناس ارشد فني تيتانيوم


كارشناس ارشد فني تيتانيوم و آلومینیم ليسانس مهندسي متالورژي- سراميك از دانشگاه شاهرود
بیشتر بخوانید


مهندس معصومه معصومی

كارشناس ارشد فني سوپرآلياژ


كارشناس ارشد فني سوپرآلياژ و فولاد ليسانس مهندسي متالورژي از دانشگاه سمنان
بیشتر بخوانید