سه شنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۹ --- Tuesday، 07 Jul 2020
مراجع محترم لطفا كالاي مورد نياز خود را در جدول موجودي انبار زير جستجو كنيد، در صورتي كه آيتم مورد نظر را يافت نكرديد با ورود به صفحه سفارش كالا كارشناسان متخصص ما را از كالاي مورد نياز خود با خبر سازيد تا در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمايند.
 
ردیف تصویر عنوان آلیاژ گرید آلیاژ شرايط كالا کشور شکل سایز استاندارد گواهینامه قیمت وزن تعداد موجودی وضعیت
1 Stainless Steel 321 Japan لوله بدون درز - Seamless Tube 14in - Sch XXS,Thk:40mm ASTM A376 Gr TP321 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
2 Stainless Steel 321 Japan لوله بدون درز - Seamless Tube 14in - Sch 160 ASTM A376 Gr TP321 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
3 Stainless Steel 321 Japan لوله بدون درز - Seamless Tube 14in - Sch 120 ASTM A376 Gr TP321 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
4 Stainless Steel 321 Japan لوله بدون درز - Seamless Tube 12in - Sch 120 ASTM A376 Gr TP321 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
5 Stainless Steel 321 Japan لوله بدون درز - Seamless Tube 12in - Sch 80 ASTM A376 Gr TP321 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
6 Stainless Steel 321 Japan لوله بدون درز - Seamless Tube 10in - Sch 160 ASTM A376 Gr TP321 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
7 Stainless Steel 321 Japan لوله بدون درز - Seamless Tube 8in - Sch XXS,Thk:25mm ASTM A376 Gr TP321 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
8 Other Steel Spring steel تسمه - Belt 2000*220*10 (56SI7 (DIN1.5026 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
9 Other Steel Spring steel پلیت - Plate 2000*720*10 (56SI7 (DIN1.5026 دارد 0 800kg 4pcs موجودی داخلی سفارش
10 Titanium WT14 لوله بدون درز - Seamless Tube OD:500 , ID:460 ,L:6000mm دارد 0 موجودی داخلی سفارش
11 Superalloy Inconel 713 C United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:70*800mm دارد 0 28 موجودی داخلی سفارش
12 Superalloy Udimet 500 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:70*800mm دارد 0 820 موجودی داخلی سفارش
13 Superalloy B 1900 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:70*800mm دارد 0 1300 موجودی داخلی سفارش
14 Superalloy Incoloy 825 United States ورق - Sheet 2000*1000*2 دارد 0 4 موجودی داخلی سفارش
15 Titanium Gr 1 United Kingdom بار چهارگوش - Square Bar 3000*10*10 ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
16 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:200*1000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
17 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:160*1000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
18 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:140*1000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
19 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:180*1000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
20 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:120*1000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
21 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:100*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
22 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:80*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
23 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:80*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
24 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:70*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
25 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:60*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
26 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:50*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
27 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:45.0*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
28 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:40.0*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
29 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:35*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
30 Titanium Gr 2 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:12*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
31 Titanium Gr 2 United Kingdom راد - Rod Dia:6*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
32 Titanium Gr 2 United Kingdom راد - Rod Dia:3*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
33 Titanium Gr 2 United Kingdom راد - Rod Dia:1.5*2000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
34 Titanium Gr 2 United Kingdom راد - Rod Dia:1.0*1000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
35 Titanium Gr5 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:40.0*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
36 Titanium Gr5 United Kingdom پلیت - Plate 2000*1000*12 ASTM B265 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
37 Titanium Gr5 United Kingdom پلیت - Plate 2000*1000*10 ASTM B265 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
38 Titanium Gr5 United Kingdom پلیت - Plate 2000*1000*8 ASTM B265 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
39 Titanium Gr5 United Kingdom پلیت - Plate 2000*1000*6 ASTM B265 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
40 Titanium Gr5 United Kingdom پلیت - Plate 2000*1000*5 ASTM B265 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
41 Titanium Gr5 United Kingdom پلیت - Plate 2000*1000*4 ASTM B265 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
42 Titanium Gr5 United Kingdom ورق - Sheet 2000*1000*3 ASTM B265 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
43 Titanium Gr5 United Kingdom ورق - Sheet 2000*1000*2 ASTM B265 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
44 Titanium Gr5 United Kingdom ورق - Sheet 2000*1000*1.5 ASTM B265 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
45 Titanium Gr5 United Kingdom ورق - Sheet 2000*1000*1 ASTM B265 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
46 Titanium Gr5 United Kingdom راد - Rod Dia:8.0*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
47 Titanium Gr5 United Kingdom راد - Rod Dia:10.0*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
48 Titanium Gr5 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:16.0*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
49 Titanium Gr5 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:20.0*3000mm ASTM B348 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
50 Stainless Steel 304 China ورق - Sheet 3000*1500*3 دارد 0 2543.04kg 24pcs موجودی داخلی سفارش
51 Stainless Steel 304 China ورق - Sheet 2500*1250*3 دارد 0 1765.2kg 24pcs موجودی داخلی سفارش
52 Stainless Steel 304 China ورق - Sheet 2000*1000*3.0 دارد 0 3378.24kg 72pcs موجودی داخلی سفارش
53 Stainless Steel 304 China ورق - Sheet 3000*1500*2 دارد 0 2242.24kg 32pcs موجودی داخلی سفارش
54 Stainless Steel 304 China ورق - Sheet 2500*1250*2 دارد 0 1308.15kg 27pcs موجودی داخلی سفارش
55 Stainless Steel 304 China ورق - Sheet 2000*1000*2 دارد 0 3389.9kg 109pcs موجودی داخلی سفارش
56 Stainless Steel 304 China ورق - Sheet 3000*1500*1.5 دارد 0 1933.25kg 37pcs موجودی داخلی سفارش
57 Stainless Steel 304 China ورق - Sheet 2000*1000*1.5 دارد 0 2035.62kg 86pcs موجودی داخلی سفارش
58 Stainless Steel 304 China ورق - Sheet 2000*1000*1 دارد 0 3935.68kg 251pcs موجودی داخلی سفارش
59 Stainless Steel 304 China ورق - Sheet 2000*1000*0.8 دارد 0 2075.94kg 171pcs موجودی داخلی سفارش
60 Stainless Steel 304 Taiwan ورق - Sheet 3000*1500*3 دارد 0 14pcs موجودی داخلی سفارش
61 Stainless Steel 304 Taiwan ورق - Sheet 3000*1500*3 دارد 0 13pcs موجودی داخلی سفارش
62 Stainless Steel 304 Taiwan ورق - Sheet 2500*1250*3 دارد 0 19pcs موجودی داخلی سفارش
63 Stainless Steel 304 Taiwan ورق - Sheet 2000*1000*3.0 دارد 0 39pcs موجودی داخلی سفارش
64 Stainless Steel 304 Taiwan ورق - Sheet 2000*1000*2.5mm دارد 0 35pcs موجودی داخلی سفارش
65 Stainless Steel 304 Taiwan ورق - Sheet 3000*1500*2mm دارد 0 34pcs موجودی داخلی سفارش
66 Stainless Steel 304 Taiwan ورق - Sheet 2500*1250*1.5 دارد 0 28pcs موجودی داخلی سفارش
67 Stainless Steel 304 Taiwan ورق - Sheet 2000*1000*2 دارد 0 58pcs موجودی داخلی سفارش
68 Stainless Steel 304 Taiwan ورق - Sheet 3000*1500*1.5 دارد 0 45pcs موجودی داخلی سفارش
69 Stainless Steel 304 Taiwan ورق - Sheet 2000*1000*1.5 دارد 0 80pcs موجودی داخلی سفارش
70 Stainless Steel 304 Taiwan ورق - Sheet 2000*1000*1.0 دارد 0 175pcs موجودی داخلی سفارش
71 Stainless Steel 201 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*0.9*20*40 دارد 0 938.6kg 190pcs موجودی داخلی سفارش
72 Stainless Steel 201 China پروفایل - Profile 6000*1.1*20*40 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
73 Stainless Steel 201 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.5*40*40 دارد 0 1892kg 172pcs موجودی داخلی سفارش
74 Stainless Steel 201 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.1*40*40 دارد 0 1874.5kg 230pcs موجودی داخلی سفارش
75 Stainless Steel 201 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*0.9*40*40 دارد 0 2390.94kg 359pcs موجودی داخلی سفارش
76 Stainless Steel 201 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*0.7*40*40 دارد 0 2693.45kg 515pcs موجودی داخلی سفارش
77 Stainless Steel 201 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.5*30*30 دارد 0 1619.64kg 198pcs موجودی داخلی سفارش
78 Stainless Steel 201 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.35*30*30 دارد 0 1410kg 188pcs موجودی داخلی سفارش
79 Stainless Steel 201 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*0.9*30*30 دارد 0 1419.6kg 280pcs موجودی داخلی سفارش
80 Stainless Steel 201 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.0*30*30 دارد 0 1772.7kg 311pcs موجودی داخلی سفارش
81 Stainless Steel 201 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.35*25*25 دارد 0 1196.6kg 193pcs موجودی داخلی سفارش
82 Stainless Steel 201 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.1*25*25 دارد 0 165kg 33pcs موجودی داخلی سفارش
83 Stainless Steel 201 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*0.7*25*25 دارد 0 650kg 200pcs موجودی داخلی سفارش
84 Stainless Steel 201 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.1*20*20 دارد 0 863.2kg 208pcs موجودی داخلی سفارش
85 Stainless Steel 201 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*0.9*20*20 دارد 0 686.4kg 208pcs موجودی داخلی سفارش
86 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.5*40*80 دارد 0 1166.1kg 69pcs موجودی داخلی سفارش
87 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.5*60*60 دارد 0 1016kg 60pcs موجودی داخلی سفارش
88 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.5*40*60 دارد 0 906.24kg 64pcs موجودی داخلی سفارش
89 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.5*50*50 دارد 0 828kg 60pcs موجودی داخلی سفارش
90 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.5*20*40 دارد 0 4682.2kg 571pcs موجودی داخلی سفارش
91 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*2*40*40 دارد 0 1255.45kg 85pcs موجودی داخلی سفارش
92 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*0.9*40*40 دارد 0 7870.05kg 1166pcs موجودی داخلی سفارش
93 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.5*40*40 دارد 0 4939.45kg 443pcs موجودی داخلی سفارش
94 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.1*40*40 دارد 0 2304.2kg 281pcs موجودی داخلی سفارش
95 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1*40*40 دارد 0 2353.4kg 287pcs موجودی داخلی سفارش
96 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*0.7*40*40 دارد 0 9741.52kg 1852pcs موجودی داخلی سفارش
97 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.5*30*30 دارد 0 6471.25kg 775pcs موجودی داخلی سفارش
98 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*0.9*30*30 دارد 0 3395.26kg 671pcs موجودی داخلی سفارش
99 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.0*30*30 دارد 0 1595kg 290pcs موجودی داخلی سفارش
100 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*0.9*20*10 دارد 0 681.1kg 278pcs موجودی داخلی سفارش
101 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.1*25*25 دارد 0 778.57kg 113pcs موجودی داخلی سفارش
102 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*0.9*30*20 دارد 0 713.18kg 169pcs موجودی داخلی سفارش
103 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*1.5*20*20 دارد 0 5832kg 1080pcs موجودی داخلی سفارش
104 Stainless Steel 304 China بار چهارگوش - Square Bar 6000*0.9*20*20 دارد 0 3913.8kg 1186pcs موجودی داخلی سفارش
105 Stainless Steel 201 Taiwan لوله - Tube 51mm*1.1*6000mm دارد 0 1907.1kg 234pcs موجودی داخلی سفارش
106 Stainless Steel 201 Taiwan لوله - Tube 51mm*0.9*6000mm دارد 0 1257.8kg 190pcs موجودی داخلی سفارش
107 Stainless Steel 201 Taiwan لوله - Tube 51mm*0.7*6000mm دارد 0 4842.98kg 926pcs موجودی داخلی سفارش
108 Stainless Steel 201 Taiwan لوله - Tube 38mm*1.1*6000mm دارد 0 موجودی داخلی سفارش
109 Stainless Steel 201 Taiwan لوله - Tube 38mm*0.7*6000mm دارد 0 2929.17kg 753pcs موجودی داخلی سفارش
110 Stainless Steel 201 Taiwan لوله - Tube 25mm*0.9*6000mm دارد 0 1771.92kg 552pcs موجودی داخلی سفارش
111 Stainless Steel 201 Taiwan لوله - Tube 25mm*0.7*6000mm دارد 0 3044.85kg 1149pcs موجودی داخلی سفارش
112 Stainless Steel 201 Taiwan لوله - Tube 25mm*1.1*6000mm دارد 0 موجودی داخلی سفارش
113 Stainless Steel 201 Taiwan لوله - Tube 16mm*0.5*6000mm دارد 0 3054.06kg 2679pcs موجودی داخلی سفارش
114 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 102mm*1.5*6000mm دارد 0 1136kg 50pcs موجودی داخلی سفارش
115 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 76mm*1.5*6000mm دارد 0 1019.4kg 60pcs موجودی داخلی سفارش
116 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 63mm*1.5*6000mm دارد 0 1734.3kg 123pcs موجودی داخلی سفارش
117 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 51mm*1.0*6000mm دارد 0 2123.8kg 287pcs موجودی داخلی سفارش
118 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 51mm*1.5*6000mm دارد 0 4836.5kg 425pcs موجودی داخلی سفارش
119 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 51mm*0.9*6000mm دارد 0 5489.13kg 799pcs موجودی داخلی سفارش
120 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 51mm*0.7*6000mm دارد 0 7817.76kg 1464pcs موجودی داخلی سفارش
121 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 38mm*1.5*6000mm دارد 0 3010.7kg 361pcs موجودی داخلی سفارش
122 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 38mm*1.0*6000mm دارد 0 1579.14kg 283pcs موجودی داخلی سفارش
123 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 38mm*0.9*6000mm دارد 0 4824.6kg 946pcs موجودی داخلی سفارش
124 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 38mm*0.7*6000mm دارد 0 8292.68kg 2068pcs موجودی داخلی سفارش
125 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 25mm*1.5*6000mm دارد 0 2684.2kg 498pcs موجودی داخلی سفارش
126 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 25mm*0.9*6000mm دارد 0 5949.92kg 1814pcs موجودی داخلی سفارش
127 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 25mm*0.7*6000mm دارد 0 4864kg 1878pcs موجودی داخلی سفارش
128 Stainless Steel 304 Taiwan لوله - Tube 16mm*0.5*6000mm دارد 0 8654.41kg 7493pcs موجودی داخلی سفارش
129 Titanium Gr 2 United Kingdom ورق - Sheet 2000*1000*15.0 ASTM B265 دارد 0 135.30kg 1Pcs موجودی خارجی سفارش
130 Titanium Gr 2 United Kingdom ورق - Sheet 2000*1000*12.0 ASTM B265 دارد 0 108.24kg 1Pcs موجودی داخلی سفارش
131 Titanium Gr 2 United Kingdom ورق - Sheet 2000*1000*10.0 ASTM B265 دارد 0 90.20kg 1Pcs موجودی داخلی سفارش
132 Titanium Gr 2 United Kingdom ورق - Sheet 2000*1000*6.0 ASTM B265 دارد 14 54.12kg 1Pcs موجودی داخلی سفارش
133 Titanium Gr 2 United Kingdom ورق - Sheet 2000*1000*5.0 ASTM B265 دارد 0 45.1kg 1Pcs موجودی داخلی سفارش
134 Titanium Gr 2 United Kingdom ورق - Sheet 2000*1000*3.0 ASTM B265 دارد 0 270.6kg 10pcs موجودی داخلی سفارش
135 Titanium Gr 2 United Kingdom ورق - Sheet 2000*1000*2.0 ASTM B265 دارد 0 54.12kg 3pcs موجودی داخلی سفارش
136 Titanium Gr 2 United Kingdom ورق - Sheet 2000*1000*1.0 ASTM B265 دارد 0 90.2kg 10pcs موجودی داخلی سفارش
137 Titanium Gr 2 United Kingdom ورق - Sheet 2000*1000*0.8 ASTM B265 دارد 0 64kg 10pcs موجودی داخلی سفارش
138 Titanium Gr 2 United Kingdom ورق - Sheet 2000*1000*0.5 ASTM B265 دارد 0 45.1kg 10pcs موجودی داخلی سفارش
139 Titanium Gr5 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:30.0*3000mm ASTM B348 دارد 0 52kg موجودی داخلی سفارش
140 Titanium Gr5 United Kingdom بارگرد - Round Bar Dia:12.0*3000mm ASTM B348 دارد 0 50kg موجودی داخلی سفارش
141 Titanium Gr5 United Kingdom راد - Rod Dia:6.0*3000mm ASTM B348 دارد 0 50kg موجودی داخلی سفارش
142 Titanium Ti6Al4V ELI United Kingdom راد - Rod Dia:16.0*3000mm ASTM F136 دارد 0 10kg موجودی داخلی سفارش
143 Titanium Ti6Al4V ELI United Kingdom راد - Rod Dia:10.0*3000mm ASTM F136 دارد 0 10kg موجودی داخلی سفارش
144 Titanium Ti6Al4V ELI United Kingdom راد - Rod Dia:8.0*3000mm ASTM F136 دارد 0 10kg موجودی داخلی سفارش
145 Titanium Ti6Al4V ELI United Kingdom راد - Rod Dia:6.0*3000mm ASTM F136 دارد 0 10kg موجودی داخلی سفارش
146 Titanium Ti6Al4V ELI United Kingdom راد - Rod Dia:4.0*3000mm ASTM F136 دارد 0 10kg موجودی داخلی سفارش
147 Titanium Ti6Al4V ELI United Kingdom راد - Rod Dia:2.0*2000mm ASTM F136 دارد 0 10kg موجودی داخلی سفارش
148 Stainless Steel 1.4903 بارگرد - Round Bar Dia:150mm 3000mm دارد 0 5pcs موجودی داخلی سفارش
149 Stainless Steel 1.4923 بارگرد - Round Bar Dia:250mm 2000mm دارد 0 1Pcs موجودی داخلی سفارش
150 Stainless Steel 316L Taiwan لوله بدون درز - Seamless Tube "8 - SCH10 دارد 0 2000kg موجودی داخلی سفارش
151 Stainless Steel 316L Taiwan لوله بدون درز - Seamless Tube "6 - SCH10 دارد 0 3000kg موجودی داخلی سفارش
152 Stainless Steel 316L Taiwan لوله بدون درز - Seamless Tube "5 - SCH10 دارد 0 2000kg موجودی داخلی سفارش
153 Stainless Steel 316L Taiwan لوله بدون درز - Seamless Tube "4 - SCH10 دارد 0 3000kg موجودی داخلی سفارش
154 Stainless Steel 316L Taiwan لوله بدون درز - Seamless Tube دارد 0 3000kg موجودی داخلی سفارش
155 Stainless Steel 316L Taiwan لوله بدون درز - Seamless Tube "1/2 2- SCH10 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
156 Stainless Steel 316L Taiwan لوله بدون درز - Seamless Tube "2 - SCH10 دارد 0 5000kg موجودی داخلی سفارش
157 Stainless Steel 316L Taiwan لوله بدون درز - Seamless Tube "1/2 1- SCH10 دارد 0 2000kg موجودی داخلی سفارش
158 Stainless Steel 316L Taiwan لوله بدون درز - Seamless Tube "1 - SCH10 دارد 0 1000kg موجودی داخلی سفارش
159 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "4 - SCH40 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
160 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "3 - SCH40 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
161 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "2 - SCH40 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
162 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "1/2 1- SCH40 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
163 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "1/4 1- SCH40 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
164 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "1 - SCH40 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
165 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "8 - SCH10 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
166 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "6 - SCH10 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
167 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "5 - SCH10 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
168 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "4 - SCH10 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
169 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "3 - SCH10 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
170 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "1/2 2- SCH10 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
171 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "2 - SCH10 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
172 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "1/2 1- SCH10 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
173 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "1/4 1- SCH10 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
174 Stainless Steel 304L Taiwan لوله درزدار - Welded Tube "1 - SCH10 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
175 Titanium Gr 1 Japan ورق - Sheet 600*150*.06 دارد 130 100kg موجودی داخلی سفارش
176 Other Steel 1.4841 China لوله - Tube OD:12 - ID:8- L:6 , 7 M دارد 0 موجودی داخلی سفارش
177 Other Steel 1.4841 China لوله - Tube OD:38 - ID:26- L:6 , 7 M دارد 0 موجودی داخلی سفارش
178 Stainless Steel 310 لوله - Tube "4 دارد 0 موجودی داخلی سفارش
179 Stainless Steel 310 بارگرد - Round Bar 40mm -170 mm دارد 0 موجودی داخلی سفارش
180 Stainless Steel 316 China فويل - Foil 3.0mm-5.0mm دارد 0 موجودی خارجی سفارش
181 Stainless Steel 201 China فويل - Foil 0.5mm-1.5mm دارد 0 موجودی خارجی سفارش
182 Stainless Steel 430 China فويل - Foil 0.4mm-1.5mm دارد 0 موجودی خارجی سفارش
183 Stainless Steel 430 China فويل - Foil 0.4mm - 2.5 mm دارد 0 موجودی خارجی سفارش
184 Stainless Steel 302 Type1/Comp3/CL2 China ورق - Sheet 0.07X20X48inch AMS DTL 22499 دارد 0 14pcs موجودی داخلی سفارش
185 Stainless Steel 301 H China ورق - Sheet 0.012x36x120inch AMS 5519 دارد 0 5pcs موجودی داخلی سفارش
186 Stainless Steel 301 1/4H China ورق - Sheet 0.04X36X120 inch AMS 5517 دارد 0 24 pcs موجودی داخلی سفارش
187 Stainless Steel 304 2B,No1 China ورق - Sheet 10-30x1000-1500x2000-6000 mm دارد 115000 11 ton موجودی داخلی سفارش
188 Stainless Steel 304 2B,No1 China ورق - Sheet 0.6-8x1000-1500x3000 mm دارد 106000 45 ton موجودی داخلی سفارش
189 Stainless Steel 17-4PH China فلت بار - Flat Bar 65x101x1420 mm دارد 0 موجودی داخلی سفارش
190 Stainless Steel 17-4PH China بارگرد - Round Bar 71,86,140X655-2015 mm دارد 0 موجودی داخلی سفارش
191 Stainless Steel 15-5 PH China بارگرد - Round Bar 65,66,70,71,72,73,74x585-2000 mm دارد 198000 موجودی داخلی سفارش
192 Stainless Steel 304 2B China ورق - Sheet 2x1000x2000 mm دارد 0 18 Pcs موجودی داخلی سفارش
193 Stainless Steel 304 2B China ورق - Sheet 2x1250x2050 mm دارد 0 50 Pcs موجودی داخلی سفارش
194 Stainless Steel 304 2B China ورق - Sheet 3x1250x2050 mm دارد 0 34 Pcs موجودی داخلی سفارش
195 Stainless Steel 304 China ورق - Sheet 3x1500x3000 mm دارد 0 13 Pcs موجودی داخلی سفارش
196 Stainless Steel 420 China ورق - Sheet 10X1500X3000 mm دارد 0 17 Pcs موجودی داخلی سفارش
197 Stainless Steel 420 China ورق - Sheet 8x1500x3000 mm دارد 0 1 Pcs موجودی داخلی سفارش
198 Stainless Steel 420 China ورق - Sheet 5x1500x3000 mm دارد 0 Pcs15 موجودی داخلی سفارش
199 Stainless Steel 304L 2B, BA, No.1 China ورق - Sheet Thk0.4-15x1000-1500 mm Roll دارد 0 57 Pcs موجودی داخلی سفارش
200 Stainless Steel 316L China ورق - Sheet Thk0.96-30x1000-1500 mm Roll دارد 0 26 Pcs موجودی داخلی سفارش
201 Stainless Steel 430 2B, BA, No.1, خشدار,PVC China ورق - Sheet Thk0.4-1.5x1000-1250 Roll دارد 0 17 Pcs موجودی داخلی سفارش
اگر كالاي مورد نظر را يافت نكرديد برای ارسال سفارش جدید اینجا بروید.