مشاوره مهندسی آلیاژها
محاسبه وزن آلیاژها 
موجودی انبار

ترکيب شيميايی Udimet 500 (یودیمت 500)
 
Nickel
Ni
Balance
Chromium
Cr
15/00-20/00
Cobalt
Co
13/00-20/00
Molybdenum
Mo
3/00-5/00
Iron
Fe
0/00-4/00
Aluminium
Al
2/50-3/25
Titanium
Ti
2/50-3/25
Manganese
Mn
0/10-0/75
Copper
Cu
0/00-0/10
Silicon
Si
0/00-0/75
Carbon
C
0/08-0/15
Sulfue
S
0/015


خواص مکانيکی Udimet 500 (یودیمت 500)
سختی (RB) مدول الاستیک (GPa) درصد تغییر طول در 50 میلی‌متر (2 اینچ) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی (MPa)
         

خواص خوردگی Udimet 500 (یودیمت 500)
   تیزاب سلطانی       هیدروژن سولفید
(H2S)   
   اسید فرمیک
(HCOOH)   
   اسید استیک
(CH3COOH)   
   کلر
(-Cl)   
   آب دریا
(3/5%NaCl)   
   اسید نیتریک
(HNO3)   
   اسید فسفریک
(H3PO4)   
   اسید هیدروفلوئوریک
(HF)   
   اسید هیدروکلریک
(HCl)   
   اسید سولفوریک
(H2SO4)   
                       

استانداردهای Udimet 500 (یودیمت 500)
نام‌های دیگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
  B637 5751 N07500   2.4983 684حداکثر دمای کاری ºC) Udimet 500) چگالی g/cm3) Udimet 500) ضريب هدايت حرارتی W/m.K) Udimet 500)
  8/027   


ویژگی‌های کلیدی 
Udimet 500 (یودیمت 500)


کاربردهای Udimet 500 (یودیمت 500)


ساخت پره‌های هواپیما
پره‌های توربین‌های بادی زمینی
 
نام
ايميل
توضيحات