مشاوره مهندسی آلیاژها
محاسبه وزن آلیاژها 
موجودی انبار

ترکيب شيميايی فولاد زنگ نزن دوپلکس Mo14-8 14-8 Mo

Iron
Fe
Balance
Chromium
Cr
13/50-15/50
Nickel
Ni
7/50-9/50
Molybdenum
Mo
2/00-3/00
Aluminium
Al
0/75-1/50
Manganese
Mn
1/00
Silicon
Si
1/00
Carbon
C
0/05خواص مکانيکی فولاد زنگ نزن دوپلکس Mo13-8 14-8 Mo
سختي (B) مدول الاستيک (GPa) درصد تغيير طول در 50 ميلي‌متر (2 اينچ) استحکام تسليم (MPa) استحکام کششي (MPa)
    5 1518 1621

خواص خوردگی فولاد زنگ نزن دوپلکس Mo13-8 14-8 Mo
    تيزاب سلطانی         هيدروژن سولفيد
(H2S)    
    اسيد فرميک
(HCOOH)    
    اسيد استيک
(CH3COOH)    
    کلر
(-Cl)    
    آب دريا
(3/5%NaCl)    
    اسيد نيتريک
(HNO3)    
    اسيد فسفريک
(H3PO4)    
    اسيد هيدروفلوئوريک
(HF)    
    اسيد هيدروکلريک
(HCl)    
    اسيد سولفوريک
(H2SO4)    
                

استانداردهای فولاد زنگ نزن دوپلکس Mo13-8 14-8 Mo
نام‌های ديگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
      S14800      حداکثر دمای کاری فولاد ºC) 14-8 Mo) چگالی فولاد g/cm3) 14-8 Mo) ضريب هدايت حرارتی فولاد W/m.K) 14-8 Mo)
 
 
 ويژگی‌های کليدی فولاد زنگ نزن دوپلکس Mo13-8 14-8 Mo

نام
ايميل
توضيحات