مشاوره مهندسی آلیاژها
محاسبه وزن آلیاژها 
موجودی انبار

ترکيب شيميايی فولاد زنگ نزن دوپلکس Mo13-8 13-8 Mo

Iron
Fe
Balance
Chromium
Cr
12/00-13/50
Nickel
Ni
7/00-9/00
Molybdenum
Mo
1/75-2/50
Aluminium
Al
0/80-1/20
Manganese
Mn
0/50
Titanium
Ti
0/10
Silicon
Si
0/50
Carbon
C
0/06
Nitrogen
N
0/01
Phosphorus
P
0/01
Sulfur
S
0/008خواص مکانيکی فولاد زنگ نزن دوپلکس Mo13-8 13-8 Mo
سختي (B) مدول الاستيک (GPa) درصد تغيير طول در 50 ميلي‌متر (2 اينچ) استحکام تسليم (MPa) استحکام کششي (MPa)
380 200 12 1140 1210

خواص خوردگی فولاد زنگ نزن دوپلکس Mo13-8 13-8 Mo
    تيزاب سلطانی         هيدروژن سولفيد
(H2S)    
    اسيد فرميک
(HCOOH)    
    اسيد استيک
(CH3COOH)    
    کلر
(-Cl)    
    آب دريا
(3/5%NaCl)    
    اسيد نيتريک
(HNO3)    
    اسيد فسفريک
(H3PO4)    
    اسيد هيدروفلوئوريک
(HF)    
    اسيد هيدروکلريک
(HCl)    
    اسيد سولفوريک
(H2SO4)    
                

استانداردهای فولاد زنگ نزن دوپلکس Mo13-8 13-8 Mo
نام‌های ديگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
      S13800 X3CrNiMoAl13-8-2 1.4534  حداکثر دمای کاری فولاد ºC) 13-8 Mo) چگالی فولاد g/cm3) 13-8 Mo) ضريب هدايت حرارتی فولاد W/m.K) 13-8 Mo)
   7/80   ويژگی‌های کليدی فولاد زنگ نزن دوپلکس Mo13-8  13-8 Mo

نام
ايميل
توضيحات