مشاوره مهندسی آلیاژها
محاسبه وزن آلیاژها 
موجودی انبار

ترکيب شيميايی فولاد زنگ نزن دوپلکس RDN 903

Iron
Fe
Balance
Chromium
Cr
19/50-21/50
Nickel
Ni
1/00-3/00
Manganese
Mn
4/00-6/00
Copper
Cu
1/00
Molybdenum
Mo
0/60
Nitrogen
N
0/05-0/17
Carbon
C
0/03خواص مکانيکی فولاد زنگ نزن دوپلکس RDN 903
سختي (B) مدول الاستيک (GPa) درصد تغيير طول در 50 ميلي‌متر (2 اينچ) استحکام تسليم (MPa) استحکام کششي (MPa)
    34 550 800

خواص خوردگی فولاد زنگ نزن دوپلکس RDN 903
    تيزاب سلطانی         هيدروژن سولفيد
(H2S)    
    اسيد فرميک
(HCOOH)    
    اسيد استيک
(CH3COOH)    
    کلر
(-Cl)    
    آب دريا
(3/5%NaCl)    
    اسيد نيتريک
(HNO3)    
    اسيد فسفريک
(H3PO4)    
    اسيد هيدروفلوئوريک
(HF)    
    اسيد هيدروکلريک
(HCl)    
    اسيد سولفوريک
(H2SO4)    
                

استانداردهای فولاد زنگ نزن دوپلکس RDN 903
نام‌های ديگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
      S32001 X2CrMnNiMoN21-5-3 1.4482 2202حداکثر دمای کاری فولاد ºC) RDN 903) چگالی فولاد g/cm3) RDN 903) ضريب هدايت حرارتی فولاد W/m.K) RDN 903)
   7/80   ويژگی‌های کليدی فولاد زنگ نزن دوپلکس RDN 903
استحکام بالاتر از ACX 120 و ACX250
شکل‌پذیری خوب
مقاومت به خوردگی خوب
 


کاربردهای 
فولاد زنگ نزن دوپلکس RDN 903


صنایع غذایی
مخازن نگهداری و لوله پایپ
کاربردهای ساختمانی مانند پل‌های عابر پیاده و موانع سقوط
تسمه و گیره
 
نام
ايميل
توضيحات