مشاوره مهندسی آلیاژها
محاسبه وزن آلیاژها 
موجودی انبار

ترکيب شيميايی فولاد زنگ نزن دوپلکس DX 2202

Iron
Fe
Balance
Chromium
Cr
21/50-24/00
Nickel
Ni
1/00-2/80
Manganese
Mn
2/00
Molybdenum
Mo
0/45
Nitrogen
N
0/18-0/26
Carbon
C
0/03
 خواص مکانيکی فولاد زنگ نزن دوپلکس DX 2202
سختي (B) مدول الاستيک (GPa) درصد تغيير طول در 50 ميلي‌متر (2 اينچ) استحکام تسليم (MPa) استحکام کششي (MPa)
290 200   550 750

خواص خوردگی فولاد زنگ نزن دوپلکس DX 2202
    تيزاب سلطانی         هيدروژن سولفيد
(H2S)    
    اسيد فرميک
(HCOOH)    
    اسيد استيک
(CH3COOH)    
    کلر
(-Cl)    
    آب دريا
(3/5%NaCl)    
    اسيد نيتريک
(HNO3)    
    اسيد فسفريک
(H3PO4)    
    اسيد هيدروفلوئوريک
(HF)    
    اسيد هيدروکلريک
(HCl)    
    اسيد سولفوريک
(H2SO4)    
                

استانداردهای فولاد زنگ نزن دوپلکس DX 2202
نام‌های ديگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
      S32202 X2CrNiN22-2 1.4062 2202حداکثر دمای کاری فولاد ºC) DX 2202) چگالی فولاد g/cm3) DX 2202) ضريب هدايت حرارتی فولاد W/m.K) DX 2202)
300  7/80   ويژگی‌های کليدی فولاد زنگ نزن دوپلکس DX 2202
مقاومت به خوردگی تنشی (اغلب دو برابر دیگر فولادهای زنگ نزن آستنیتی)
قابل استفاده در محیط‌های شامل اسید نیتریک
 


کاربردهای فولاد زنگ نزن دوپلکس DX 2202


تانک‌های نگهداری نفت
قطعات خودرو
مخازن نگهداری در صنایع کاغذ و پالپ
مخازن نگهداری نوشیدنی
مخازن آب آشامیدنی
کاربردهای ساختمانی مانند پل‌های عابر پیاده و موانع سقوط
سیستم‌های نمک‌زدایی
 
نام
ايميل
توضيحات