مشاوره مهندسی آلیاژها
محاسبه وزن آلیاژها 
موجودی انبار

ترکيب شيميايی فولاد زنگ نزن آستنيتی 316LN

Iron
Fe
Balance
Chromium
Cr
16/50-18/50
Nickel
Ni
10/50-14/50
Molybdenum
Mo
2/00-3/00
Manganese
Mn
2/00
Silicon
Si
1/00
Nitrogen
N

0/12-0/22
Phosphorus
P
0/05
Carbon
C
0/03
Sulfur
S
0/03خواص مکانيکی فولاد زنگ نزن آستنيتی 316LN
سختی (RB) مدول الاستيک (GPa) درصد تغيير طول در 50 ميلی‌متر (2 اينچ) استحکام تسليم (MPa) استحکام کششی (MPa)
95 200 35 205 515

خواص خوردگی فولاد زنگ نزن آستنيتی 316LN
    تيزاب سلطانی         هيدروژن سولفيد
(H2S)    
    اسيد فرميک
(HCOOH)    
    اسيد استيک
(CH3COOH)    
    کلر
(-Cl)    
    آب دريا
(3/5%NaCl)    
    اسيد نيتريک
(HNO3)    
    اسيد فسفريک
(H3PO4)    
    اسيد هيدروفلوئوريک
(HF)    
    اسيد هيدروکلريک
(HCl)    
    اسيد سولفوريک
(H2SO4)    
     خیلی خوب خوب خیلی خوب

استانداردهای فولاد زنگ نزن آستنيتی 316LN
نام‌های ديگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
      S31653   1.4429 316 LNحداکثر دمای کاری فولاد ºC) 316LN) چگالی فولاد g/cm3) 316LN)  ضريب هدايت حرارتی فولاد W/m.K) 316LN)
پیوسته ناپیوسته 7/99  
925 870ويژگی‌های کليدی فولاد زنگ نزن آستنيتی 316LN
نگیر (بدون خواص مغناطیسی)
دارای کربن کم
دارای نیتروژن که با محلول جامد ایجاد سختی می‌کند و تنش تسلیم را افزایش می‌دهد.
 


کاربردهای فولاد زنگ نزن آستنيتی 316
LN

ایمپلنت‌های پزشکی
تجهیزات جراحی
 
نام
ايميل
توضيحات