مشاوره مهندسی آلیاژها
محاسبه وزن آلیاژها 
موجودی انبار

ترکيب شيميايی فولاد زنگ نزن آستنيتی 305

Iron
Fe
Balance
Chromium
Cr
17/00-19/00
Nickel
Ni
10/50-13/00
Manganese
Mn
2/00
Silicon
Si
1/00
Carbon
C
0/12
Phosphorus
P
0/05
Sulfur
S
0/03


خواص مکانيکی فولاد زنگ نزن آستنيتی 305
سختی (B) مدول الاستيک (GPa) درصد تغيير طول در 50 ميلی‌متر (2 اينچ) استحکام تسليم (MPa) استحکام کششی (MPa)
80 193 50 260 585

خواص خوردگی فولاد زنگ نزن آستنيتی 305
    تيزاب سلطانی         هيدروژن سولفيد
(H2S)    
    اسيد فرميک
(HCOOH)    
    اسيد استيک
(CH3COOH)    
    کلر
(-Cl)    
    آب دريا
(3/5%NaCl)    
    اسيد نيتريک
(HNO3)    
    اسيد فسفريک
(H3PO4)    
    اسيد هيدروفلوئوريک
(HF)    
    اسيد هيدروکلريک
(HCl)    
    اسيد سولفوريک
(H2SO4)    
                

استانداردهای فولاد زنگ نزن آستنيتی 305
نام‌های ديگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
      S30500      حداکثر دمای کاری فولاد ºC) 305) چگالی فولاد 305 (g/cm3) ضريب هدايت حرارتی فولاد 305 (W/m.K)
1260  8/00   ويژگی‌های کليدی فولاد زنگ نزن آستنيتی 305
قابلیت بیشتر از 302 و 304 برای کار سرد و کشش عمیق (به دلیل بیشتر بودن مقدار نیکل که نرخ کارسختی را کاهش می‌دهد)
نگیر (بدون خواص مغناطیسی)
 


کاربردهای فولاد زنگ نزن آستنیتی 305


قطعات ساخته شده از کشش عمیق
بوش
ساخت محفظه‌های الکترونیکی
 
نام
ايميل
توضيحات