مشاوره مهندسی آلیاژها
محاسبه وزن آلیاژها 
موجودی انبار

ترکيب شيميايی X 45

Cobalt
Co
53/74
Chromium
Cr
25/00
Nickel
Ni
10/50
Tungsten
W
7/00
Iron
Fe
2/00
Manganese
Mn
1/00
Carbon
C
0/08
Boron
B
0/006


خواص مکانيکی X 45
سختی (RC) مدول الاستیک (GPa) درصد تغییر طول در 50 میلی‌متر (2 اینچ) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی (MPa)
  200 8-25 350-550 650-680

خواص خوردگی X 45
تیزاب سلطانی هیدروژن سولفید
(H2S)
اسید فرمیک
(HCOOH)
اسید استیک
(CH3COOH)
کلر
(-Cl)
آب دریا
(3/5%NaCl)
اسید نیتریک
(HNO3)
اسید فسفریک
(H3PO4)
اسید هیدروفلوئوریک
(HF)
اسید هیدروکلریک
(HCl)
اسید سولفوریک
(H2SO4)

استانداردهای X 45
نام‌های دیگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
             


حداکثر دمای کاری ºC) X 45) چگالی g/cm3) X 45) ضریب هدایت حرارتی W/m.K) X 45)
   7/70  25
  

ویژگی‌های کلیدی X 45


کاربردهای آلیاژ  X 45

 
نام
ايميل
توضيحات