مشاوره مهندسی آلیاژها
محاسبه وزن آلیاژها 
ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شرکت آلیاژهای صنعتی به شرح ذیل می‌باشد:

   
     
   
     
 
industrial.alloysco